Boekhouden voor het hbo deel 2 - 2e druk
Theorieboek > Errata Theorieboek

Errata Theorieboek

Ondanks de grote zorg die aan het boek is besteed, zijn er toch enkele kleine ongerechtigheden aan onze aandacht ontsnapt. Onze excuses daarvoor, want niets is zo irritant voor gebruikers als foutjes in een studieboek. Wij hopen je van dienst te zijn met dit overzicht van de foutjes die we in het boek hebben gevonden.

 • Pag 204 voorbeeld 2. Bij Gegeven en Uitwerking: 2x Afschrijvingen vervangen door Afschrijvingskosten
 • Pag 217 halverwege. De zin ‘In de vennootschapsbelasting komen daar nog bij:’ vervangen door ‘Bij de vennootschapsbelasting heb je alleen te maken met:’
 • Pag 219 bij Gevraagd weghalen: e. Bereken de effectieve belastingdruk.
 • Pag 221 In de opstelling van de fiscale winstberekening weghalen: Buitengewone resultaten
 • Pag 222 weghalen: e. De effectieve belastingdruk enz
 • Pag 266 eerste regel uitwerking voorbeeld 12: twee vervangen door drie
 • Pag 267 bij antwoord c. Regel mutatie belastinglatenties € 39.750 moet zijn € 39.500 en € 33.750 moet zijn € 33.500; regel daaronder € 63.750 moet zijn € 63.500 en regel daaronder € 190.250 moet zijn € 190.500.
 • Pag 348 bij b2 eliminatiepost: € 20.000 moet zijn € 12.000 (2 x)
 • Pag 356 boorlaatste bij c2: 9.. in eliminatiepost verwijderen
 • Pag 360 3e regel bovenaan: tussen haakjes Hansen vervangen door Jones
 • Pag 363 onderaan. In de kop (+margetekst) 100%-deelneming vervangen door niet-100%-deelneming
 • Pag 368 bovenaan in journaalpost. Resultaat boekjaar vervangen door Winst boekjaar
 • Pag 381 bij punt d, op de 5e regel: na Voorraad goederen (D) moet zijn (M)
 • Pag 383 bovenaan, direct achter eerste stip: journaalposten moet zijn eliminatieposten; middenin direct achter tweede stip: journaalpost moet zijn eliminatiepost
 • Pag 385 bij punt c, 6e regel: na Voorraad goederen (D) moet zijn (M)
 • Pag 386 bij punt d, op de 6e regel: na Voorraad goederen (D) moet zijn (M)
 • Pag 388 Helemaal onderaan: achter journaalpost deel tussen haakjes weghalen met resp. Maladin en IT Solutions
 • Pag 396 4e regel van onderaan: tussen haakjes 20% moet zijn 25%; laatste regel: na Voorraad goederen (D) moet zijn (M)
 • Pag 398 punt b, helemaal onderaan: Resultaat deelnemingen (Y) moet zijn Deelnemingen (Y)
 • Pag 457: balans Presikhaaf overige reserves 1.000 moet zijn 250
 • Pag 470 bij Overname: in woord beschikkingsmacht alle streepjes weghalen
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.