Boekhouden voor het hbo deel 2 - 2e druk
Opgavenboek > Errata Opgavenboek

Errata Opgavenboek

Ondanks de grote zorg die aan het boek is besteed, zijn er toch enkele kleine ongerechtigheden aan onze aandacht ontsnapt. Onze excuses daarvoor, want niets is zo irritant voor gebruikers als foutjes in een studieboek. Wij hopen je van dienst te zijn met dit overzicht van de foutjes die we in het boek hebben gevonden.

 • Pag 106 opgave 9-3, 2e regel toevoegen: Er is sprake van een seizoenspatroon gedurende het jaar
 • Pag 148 bij rekeningen module Controlling invoegen na 5033 Dekking Afdeling Fabricage: 5050 Kosten afdeling Verkoop Ja Automatisch CCVK
 • Pag 160 bij Gevraagd: hierna vervangen door hiervoor
 • Pag 171 bij vraag j.: g vervangen door i.
 • Pag 172 Onderaan op de (voorlopige) bedrijfseconomische winst-en-verliesrekening 2018 bij Saldo het bedrag van € 540.000 vervangen door puntjes: …
 • Pag 232 en 234 in de kop boven de gegeven balansen: Manuele vervangen door Manuela
 • Pag 233 en 234 W&V rekening Daniëlle resp. boven- en onderaan pagina: Winstsaldo vervangen door Winst na belastingen

 • Pag 234 balans Manuela bovenaan de pagina: onder de regel Overige activa enz. tussen haakjes vermelden: (incl. Actieve belastinglatentie € 4.000)

 • Pag 242 opgave 18-15, tweede regel toevoegen de zin: Het tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 25%.

 • Pag 243 opgave 18-16, tweede regel toevoegen de zin: Het tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 25%.

 • Pag 243 2e stip bovenaan: Manders vervangen door Malt

 • Pag 278

  in de kop BV vervangen door bv

  in de vennootschappelijke balans Hassiebassie BV vervangen aan de creditzijde:

  • Winstreserve (31 dec 2018) 825.000 moet zijn 845.000
  • Belastingen (31 dec 2018 en 31 dec 2017) 131.250 moet zijn 91.250
  • Overige schulden (31 dec 2018) 139.700 moet zijn 159.700 en (31 dec 2017) 90.000 moet zijn 130.000
  • Totaaltellingen ongewijzigd

  Pag 279 in de fiscale winstopstelling Hassebassie bv vervangen aan de creditzijde:

  • Eigen vermogen (inclusief fiscale reserves) 31-12-18: 2.138.000 moet zijn 2.118.000 en 31-12-17: 2.386.250 moet zijn 2.346.250
  • Overige schulden (31 dec 2018) 139.700 moet zijn 159.700 en (31 dec 2017) 90.000 moet zijn 130.000
  • Totaaltellingen ongewijzigd
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.